Jak vést správně elektronickou dokumentaci v XDENT?

Současná legislativa umožňuje vést dokumentaci kompletně elektronicky za předpokladu splnění několika legislativních podmínek. Podívejte se na ně.

Elektronická dokumentace v XDENT

Naši klienti díky online prostředí XDENT nemusí řešit technické zabezpečení, jako zálohování a šifrování dat. Veškerá data jsou zabezpečena přesně, jak požaduje legislativa České republiky i EU.

V případě vedení dokumentace čistě v elektronické podobě je potřeba nezapomenout na stvrzení záznamů elektronickým podpisem. Prakticky to vypadá tak, že buď můžete elektronicky podepsat záznam přímo v dokumentaci klienta, nebo můžete podepsat několik záznamů najednou.

Pokud budete chtít podepsat záznamy hromadně, stačí se držet následujícího postupu.

1 Sekce Tiskopisy - Dokumentace Zde můžete nejen hromadně podepsat záznamy elektronickým podpisem, ale také odtud lze vytisknout dokumentaci pacientů.

2 Volba časového rozmezíVyberete si požadované období, ve kterém byste chtěli záznamy podepsat elektronickým podpisem.

3 Vyhledání klientaPacienty nevybíráte, pokud chcete vybrat všechny ve zvoleném období.

4 Elektronicky podepsatPak jen stačí kliknout na "Elektronicky podepsat" a je hotovo! :-)

XDENT vytvoří ověřený, digitálně podepsaný a časovým razítkem opatřený PDF soubor, který se poté uloží přímo u pacienta v “Galerii”. Záznamy stvrzené elektronickým podpisem slouží jako archiv dokumentace.

Papírová dokumentace se už nevyplácí

Někteří z vás vedou dokumentaci ještě dvojím způsobem - elektronické záznamy se tisknou a podepisují fyzicky, zakládá se poté papírová i elektronická dokumentace. Elektronická dokumentace má mnohem menší prostorové i organizační nároky. Papírovou dokumentaci je potřeba přenášet, skladovat, archivovat, což zabere nemalé personální, finanční i prostorové prostředky.

Elektronická dokumentace archivovaná v XDENT, nemusí být fyzicky přenášena mezi pracovišti. Kromě úspor prostoru a personálu se uspoří i finance prostřednictvím menší spotřeby materiálu (papíru, složek, apod.).

Data z XDENT lze stáhnout

XDENT navíc všechna data uchovává ve strukturované formě, která pak lze stáhnout jako “záloha”. Tuto možnost nalezne administrátor ve svém účtu, kde pak může zálohu vygenerovat.

Na zálohu si budete muset chviličku počkat. Generování zálohy probíhá vždy přes noc, abychom přes den nezatěžovali naše servery.

Informace jsme pro vás čerpali z těchto zdrojů:

🔵 Zákon o zdravotních službách. 372/2011 Sb. 

🔵 Vyhláška o zdravotnické dokumentaci. 98/2012 Sb. 

🔵 Zákon o elektronickém podpisu. 227/2000 Sb. 

🔵 Zákon o ochraně osobních údajů. 101/2000 Sb. 

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Naše vize

K efektivní a prosperující ordinaci nestačí jen software. Proto jsme vytvořili unikátní Premium program, který kombinuje management, marketing, ergonomii a především analytické nástroje pro zpracování informací přímo ze stomatologického software XDENT v reálném čase.

elements eye