Co je eRecept?

eRecept je elektronická forma receptu, který od 1. ledna 2018 nahrazuje stávající papírové recepty a je ze zákona povinný pro všechny zdravotnické subjekty.

Co je eRecept?

Zubní lékař odešle přímo z XDENT recept do centrálního úložiště, kde se uloží pod unikátním kódem. Pacientovi je předán tento unikátní kód formou SMS, emailu nebo vytištěním. Pacient si může kód také přečíst v klientské zóně iklient.cz. Tento kód následně sdělí v lékárně, která mu vydá předepsané léky.

Aktualizováno k 7.5.2019

1 Jak získat eRecept?

Co je  potřeba:

 1. Kvalifikovaný certifikát (stejný, kterým podepisujete např. zdravotní dokumentaci).
  Pokud jej nemáte, žádost vyřídíte na https://www.postsignum.cz/online_generovani_zadosti.html
  a následně na České poště.
 2. Nejnovější verze Java (https://www.java.com/en/download/win10.jsp)

2 Jak postupovat?

Postup:

 1. Vyplňte žádost o přístup do centrálního úložiště na epreskripce.cz (záložka Registrační formuláře).
 2. Žádost je možné vyplnit jako „Stomatolog a provozovatel zdravotnického zařízení“ nebo „Stomatolog“.
 3. Pro požadovaný způsob komunikace zvolte možnost spojení "SSL pomocí certifikátu". Vyplněný formulář podepište kvalifikovaným certifikátem.
  Na základě žádosti pošle SÚKL vyplněný formulář na Lékařskou komoru, ta potvrdí informace ve formuláři a odešle informaci zpět na SÚKL.
 4. Doporučenou poštou obdržíte od SÚKL přístupové údaje na portál.
 5. Na portálu https://pristupy.sukl.cz vygenerujte a uložte certifikát (sekce II)
 6. Na portáluhttps://pristupy.sukl.cz  změníte přístupové heslo
 7. V nastavení XDENT v záložce firemní – si u každé své pobočky nahrajete vygenerovaný certifikát od SÚKL a uložíte přístupové údaje. Tento certifikát slouží pouze ke komunikaci se SÚKL, nikoli pro účely elektronického podpisu.3 Časté dotazy:

Jak podepíšu eRecept?

Každý papírový recept jste do této doby museli opatřit razítkem a podpisem. Nyní je Váš podpis nahrazen kvalifikovaným elektronickým podpisem (certifikátem). Elektronický podpis receptů je v XDENT zajištěn stejně pohodlně jako elektronický podpis zdravotní dokumentace. Kvalifikovaný elektronický podpis (certifikát) je elektronická náhrada za Váš vlastnoruční podpis.

 

V ordinaci je více lékařů. Musí mít každý svůj kvalifikovaný certifikát?

Každý lékař, který vystavuje recept, jej musí elektronicky podepsat. Můžete využít buď certifikát Vaší právnické osoby, nebo může mít každý lékař svůj vlastní kvalifikovaný certifikát.

Naše vize

K efektivní a prosperující ordinaci nestačí jen software. Proto jsme vytvořili unikátní Premium program, který kombinuje management, marketing, ergonomii a především analytické nástroje pro zpracování informací přímo ze stomatologického software XDENT v reálném čase.

elements eye