Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Ochrana osobních údajů je naše priorita již 9 let!

Společnost Infinity Energy, s.r.o., se sídlem Růžový palouček 2125/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27337871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 24988 (dále jen „Společnost“), bude jako správce osobních údajů zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí jako uchazeč o zaměstnání poskytnete. Zpracovávány budou zejména Vaše kontaktní údaje, jako jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefonní číslo a emailová adresa, a dále osobní údaje obsažené ve Vašem životopisu nezbytné k posouzení Vaší žádosti o zaměstnání u Společnosti.

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem posouzení Vaší žádosti o zaměstnání u Společnosti, realizace případného výběrového řízení a případně uzavření smlouvy mezi Vámi a Společností, pokud budete mít vy i Společnost zájem o navázání spolupráce. Jedná se tedy o zpracování osobních údajů za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem oprávněného zájmu Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to zejména za účelem ochrany práv Společnosti v případě sporu.

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro vyhodnocení Vaší žádosti o zaměstnání u Společnosti a provedení dalších opatření před uzavřením smlouvy mezi Vámi a Společností a jedná se tedy o povinné poskytnutí osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou za výše uvedeným účelem zpracovávány do okamžiku uzavření smlouvy mezi Vámi a Společností. Pokud k uzavření smlouvy nedojde, budou Vaše údaje v přiměřené době, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy je Společnost obdržela, zlikvidovány. Pokud dojde k uzavření smlouvy, obdržíte včas podrobné informace o tom, jaký způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány v rámci plnění takové smlouvy.

Osobní údaje bude Společnost zpracovávat sama, případně prostřednictvím dalšího zpracovatele, uvedeného v seznamu zpracovatelů níže. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k osobním údajům (např. kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Společnosti (např. soud).

Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím.

Vaše práva vyplývající z Nařízení

Jako subjekt údajů máte veškerá práva dle Nařízení, zejména:

  • právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;
  • právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se Vás týkají, dle čl. 16 Nařízení;
  • právo požadovat výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení;
  • právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v čl. 18 Nařízení;
  • právo na získání osobních údajů, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení; v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Společnost jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Pavla Jandu, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: +420 474 777 111.

Seznam zpracovatelů osobních údajů

Poskytovatel datového úložiště a emailových služeb - Libor Holub NETtip, Krakovská 5, 700 30 Ostrava, IČ: 70311919