Zpracování osobních údajů

Informace pro uživatele o zpracování osobních údajů z kontaktních formulářů

Společnost Infinity Energy, s.r.o., se sídlem Slavíkova 284/2, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov, IČO: 27337871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 24988 (dále jen „Společnost“), bude jako správce osobních údajů zpracovávat Vaše osobní údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře na webových stánkách Společnosti (dále jen „Formulář“) a odešlete Společnosti.

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro účely odpovědi na Vaši žádost ohledně produktů či služeb Společnosti uvedenou ve Formuláři, zejména za účelem poskytnutí podrobnějších informací ohledně produktů či služeb Společnosti, nabídky těchto produktů či služeb, jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí produktů či služeb mezi Vámi a Společností, nebo provedení dalších úkonů směřujících k uzavření takové smlouvy. Jedná se tedy o zpracování osobních údajů za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem oprávněného zájmu Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to zejména za účelem ochrany práv Společnosti v případě sporu.

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro odpověď na Vaši žádost uvedenou ve Formuláři a provedení dalších opatření před uzavřením smlouvy mezi Vámi a Společností a jedná se tedy o povinné poskytnutí osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou za výše uvedenými účely zpracovávány do okamžiku uzavření smlouvy o poskytnutí produktů či služeb mezi Vámi a Společností. Pokud k uzavření smlouvy nedojde, budou Vaše údaje v přiměřené době, nejpozději však do šesti měsíců od odeslání Formuláře Společnosti, zlikvidovány. Pokud dojde k uzavření smlouvy, obdržíte včas podrobné informace o tom, jaký způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány v rámci plnění takové smlouvy.

Osobní údaje bude Společnost zpracovávat sama, případně prostřednictvím dalšího zpracovatele, poskytovatele datového úložiště a emailových služeb - Libor Holub NETtip, Krakovská 5, 700 30 Ostrava, IČ: 70311919. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k osobním údajům (např. kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Společnosti (např. soud).

Vaše práva vyplývající z Nařízení

Jako subjekt údajů máte veškerá práva dle Nařízení, zejména

  • právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;
  • právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se Vás týkají, dle čl. 16 Nařízení;
  • právo požadovat výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení;
  • právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v čl. 18 Nařízení;
  • právo na získání osobních údajů, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení; v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Společnost jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Pavla Jandu, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: +420 474 777 111.