Novinky a aktualizace XDENT 02/2022

Software XDENT očekává další nová vylepšení! Vážení klienti, již tento pátek se můžete těšit na rozšířená oprávnění a úpravy tiskopisů. Přečtěte si, co vše jsme pro Vás připravili.

Novinky a aktualizace XDENT 02/2022

1 Pokladna - Rozšířená oprávnění

V Nastavení - Zaměstnanci můžete pro oprávnění Pokladna - Omezeno nastavit, zda má zaměstnanec možnost upravovat již vytvořené doklady nebo měnit jednotkové ceny položek.

Rozšířená oprávnění

Jednotková cena2 Nastavení - Pokladna a Zdravotní dokumentace - Hromadné odstranění

U výkonů, materiálů a maker můžete nyní používat hromadnou akci na odstranění více položek najednou.

U maker si můžete vybrat, zda chcete odstranit jen makra nebo makra včetně podpoložek (odstraní se z ceníku i výkony a materiály obsaženy ve vybraných makrech).

Hromadná akce

Odstranění maker

Stejná hromadná akce je k dispozici i v přehledu frází.

Hromadná akce fráze

Odstranění frází3 Změny v exportu pokladny

Do exportu přehledu dokladů byl přidán sloupec Datum splatnosti.

Přehled dokladů

Do exportu přehledu plateb byl přidán sloupec Datum vystavení.

Přehled plateb4 Oprávnění na jednotlivé statistiky

V oprávněních na statistiky můžete každému zaměstnanci určit do jakých statistik má mít přístup.

Oprávnění statistika5 Tiskopisy - úpravy

V sekci tiskopisů si můžete určit kdo bude mít možnost tiskopisy odstraňovat.

Odstranění tiskopisů

Obecně bylo do sekce tiskopisů v kartě klienta přidáno více akcí, např. u receptů se jedná o upravení, odstranění či duplikaci.

eRecepty

V přehledu tiskopisů si můžete zobrazit přehled odstraněných tiskopisů.

Přehled tiskopisů6 Řazení štítků

V Nastavení - Zdravotní dokumentace - Štítky si můžete určit v jakém pořadí se budou štítky nabízet při přidávání ke klientům.

Řazení štítků7 Úplné odstranění zaměstnance

V odstraněných zaměstnancích je možné zaměstnance odstranit ještě jednou a tentokrát na trvalo.

Úplné odstranění

Úplné odstranění8 Upozornění na neaktivní ceník Labino laboratoře

Pokud budete vytvářet laboratorní štítek pro nově spárovanou Labino laboratoř, u které jste si ještě nezkontrolovali ceník, tak na to budete upozorněni, případně dostanete možnost ceník automaticky stáhnout, abychom vás nezdržovali.

Labino štítek

V přehledu laboratoří budete taky upozorněni pomocí vykřičníku.

Labino laboratoře

V detailu laboratoře je upozornění podobné jako v předešlých sekcích.

Labino detail

Všechny výše zmíněné změny můžete očekávat již tento pátek 18.2.2022.


TOP Sledujte aktuální dění na XDENT Facebook!

Naše vize

K efektivní a prosperující ordinaci nestačí jen software. Proto jsme vytvořili unikátní Premium program, který kombinuje management, marketing, ergonomii a především analytické nástroje pro zpracování informací přímo ze stomatologického software XDENT v reálném čase.

elements eye