Úpravy v generování dávek

Generování dávek bere nově v potaz druh poskytované péče podle odborností.

Úpravy v generování dávek

1 Generování dávek - Typ péče

Z důvodu nového nařízení VZP je nyní nutné generovat dávky podle typu péče (typu odbornosti). Pokud tedy máte v XDENTU více odborností, je zapotřebí vygenerovat dvě samostatné dávky.

V sekci Pojišťovna - Generování dávek si nyní můžete vybrat pro který typ péče (odbornost) chcete dávky za zvolené období vygenerovat:

Generování dávek

Výsledky generování jsou také rozděleny podle druhu péče:

Výsledek generování

V tabulce odeslání dávek je nově pro přehlednost sloupec druh péče:

Tabulka odeslání

Výše zmíněnou úpravu můžete očekávat tento čtvrtek 17.3.2022.


TOP Sledujte aktuální dění na XDENT Facebook!

Naše vize

K efektivní a prosperující ordinaci nestačí jen software. Proto jsme vytvořili unikátní Premium program, který kombinuje management, marketing, ergonomii a především analytické nástroje pro zpracování informací přímo ze stomatologického software XDENT v reálném čase.

elements eye