Novinky a aktualizace XDENT 04/2022

Software XDENT očekává další nová vylepšení! Vážení klienti, již příští čtvrtek se můžete těšit na barevné odlišení laboratoří a vylepšené hromadné akce. Přečtěte si, co vše jsme pro Vás připravili.

Novinky a aktualizace XDENT 04/2022

1 Laboratoř - Vlastní interní barva

V detailu laboratoře si můžete přiřadit vlastní barvu pro lepší odlišení od ostatních laboratoří.

Detail laboratoře

Grid laboratoří

Tato interní barva se projeví ve výběru samotných laboratoří.

Filtrace laboratoře

A také při výběru materiálů nebo položek z laboratoří.

Pokladna

Záznam2 Výchozí diagnóza

V sekci Nastavení - Zaměstnanci si můžete v záložce Pojišťovna zvolit výchozí diagnózu, která se předvybírá při kliknutí do záložky Pojišťovna v novém zdravotním záznamu. Při použití fráze ve zdravotní dokumentaci, bude použita hlavní diagnóza z vybrané fráze. Bez použití fráze bude výchozí diagnóza použita automaticky.

Detail zaměstnance

Záznam diagnóza3 Laboratorní štítek - Tisk bez cen

Při tisku laboratorního štítku si můžete kromě klasického tisku vybrat i tisk bez cen.

Štítek

Ceny

Tisk bez cen4 Statistika - Dispenzarizace

Tato statistika byla přesunuta ze Statistika - Klienti do Statistika - Kalendář a navíc byl přidán sloupec s telefonním číslem a editovatelný sloupec Objednán, kde si lze pro přehlednost označit, zda byl pacient objednán či nikoliv.

Odstranění tiskopisů

Přehled dispenzarizací byl také přidán do sidebaru pod plánování.

eRecepty5 Fráze - Hromadná akce odebrání zaměstnancům

V Nastavení - Zdravotní dokumentace - Fráze je nově přidaná hromadná akce odebrat zaměstnancům, která zvoleným zaměstnancům odebere vybrané fráze.

Odebrání6 Makra - Hromadná akce duplikování

V Nastavení - Pokladna - Makra je k dispozici hromadná akce na duplikování.

Duplikace7 Nastavení - Notifikace - Možnost odeslání testovacího e-mailu

V sekci Nastavení - Notifikace si můžete na libovolný e-mail odeslat testovací notifikaci pro kontrolu.

Šablona

Email8 Nový zaměstnanec - Nutný výběr kalendáře

Při vytváření zaměstnance je nutné vybrat zda chcete přiřadit kalendář nebo ne, aby nedocházelo k nechtěným vytvořením bez kalendáře.

Výběr kalendáře9 eRecept - Prohození tlačítek a odkazy na SÚKL

V eReceptu jsou prohozeny tlačítka "Uložit Recept" a "eRecept - SMS".

Tlačítka

Pokud při odeslání eReceptu dojde k chybě, tak se tlačítkem "SÚKL - Stav systému eRecept" můžete podívat na aktuální stav systému.

Stav

V Nastavení - Zaměstnanci - záložce eRecept je tlačítko SÚKL - Změna hesla, která otevře okno s přihlášením do SÚKL a pokud je zadán kód lékaře, tak se předvyplní.

Změna hesla

Všechny výše zmíněné změny můžete očekávat již příští čtvrtek 21.4.2022.


TOP Sledujte aktuální dění na XDENT Facebook!

Naše vize

K efektivní a prosperující ordinaci nestačí jen software. Proto jsme vytvořili unikátní Premium program, který kombinuje management, marketing, ergonomii a především analytické nástroje pro zpracování informací přímo ze stomatologického software XDENT v reálném čase.

elements eye