Zapisování do zdravotní dokumentace v podobě konceptu zdravotního záznamu

Zapisování do zdravotní dokumentace v podobě konceptu zdravotního záznamu

Zapisování do zdravotní dokumentace v podobě konceptu zdravotního záznamu

Vážení klienti,


Dnešní aktualizace opět umožní sestrám zapisovat do zdravotní dokumentace v podobě konceptu zdravotního záznamu, který následně musí schválit lékař.

Z konceptu zdrav. dokumentace bude možné vytvořit pokladní doklad. a vytisknout základní tiskopisy.

Lékař nalezne celkový přehled těchto konceptů v sekci:
Statistika → Dokumentace → Vytvořené koncepty
Přes jméno pacienta, nebo šipkou po pravé straně u konkrétního záznamu se proklikne na záznam a ten následně schválí. 

Až po schválení lékařem se z konceptu stane plnohodnotný zdravotní záznam.
(Pokud tak lékař neučiní, položky v záznamu se nebudou počítat do statistik, pojišťoven, nezapíše se změna v zubním kříži apod.)

Naše vize

K efektivní a prosperující ordinaci nestačí jen software. Proto jsme vytvořili unikátní Premium program, který kombinuje management, marketing, ergonomii a především analytické nástroje pro zpracování informací přímo ze stomatologického software XDENT v reálném čase.

elements eye